หน้าแรก ประวัติสมาคม ผู้บริหาร Course/Slope Rating สมาชิก ติดต่อสมาคม Webboard  
 
89th SINGHA THAILAND AMATEUR OPEN
sponsor_singha
sponsor_sat
sponsor_NSDF
sponsor_purra
sponsor_water
sponsor_purra
sponsor_mittare
sponsor_golfchannel
sponsor_soda
sponsor_machita
sponsor_deerice
sponsor_adidas
sponsor_randa
sponsor_wagr
sponsor_royalhill
sponsor_grandprix
sponsor_naraihill
sponsor_kbsc
sponsor_panya
sponsor_watermill
sponsor_treasurehills
sponsor_singhapark
sponsor_santiburi
sponsor_riverdale
sponsor_img
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
กอล์ฟไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สนามกอล์ฟลานนา
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567
นักกอล์ฟสมัครเล่นทั้งชายและหญิง รวม 5 รุ่นอายุดังนี้
5.1 ผู้แข่งขันชาย รุ่นอายุระหว่าง 50 – 59 ปี (ครบอายุตามปีปฏิทิน)
5.2 ผู้แข่งขันชาย รุ่นอายุระหว่าง 60 – 69 ปี (ครบอายุตามปีปฏิทิน)
5.3 ผู้แข่งขันชาย รุ่นอายุ 70 ปี ขึ้นไป (ครบอายุตามปีปฏิทิน)
5.4 ผู้แข่งขันหญิง รุ่นอายุระหว่าง 45 – 55 ปี (ครบอายุตามปี ปฏิทิน)
5.5 ผู้แข่งขันหญิง รุ่นอายุ 56 ปี ขึ้นไป (ครบอายุตามปีปฏิทิน)
อ่านข้อมูลการแข่งขัน (ไทย)
อ่านรายละเอียดและใบสมัคร (ไทย)
Tournament Information
Factsheet and application form
© Thailand Golf Association