หน้าแรก ประวัติสมาคม ผู้บริหาร Course/Slope Rating สมาชิก ติดต่อสมาคม Webboard  
 
89th SINGHA THAILAND AMATEUR OPEN
sponsor_singha
sponsor_ktb
sponsor_sat
sponsor_NSDF
sponsor_purra
sponsor_water
sponsor_purra
sponsor_mittare
sponsor_golfchannel
sponsor_soda
sponsor_machita
sponsor_deerice
sponsor_adidas
sponsor_randa
sponsor_wagr
sponsor_royalhill
sponsor_grandprix
sponsor_naraihill
sponsor_kbsc
sponsor_panya
sponsor_watermill
sponsor_treasurehills
sponsor_singhapark
sponsor_santiburi
sponsor_riverdale
sponsor_img
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอแจ้งขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่) รอบที่ 2
ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬาเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการเรียนดี เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษาของกองทุน ตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาทราบด้วย
ขอเรียนประชาสัมพันธ์แจ้งขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่) รอบที่ 2 และโปรดพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่)
โดยจะต้องแนบเอกสารให้ครบทุกรายการ หากไม่ครบถ้วนจะถือว่า การกรอกรายละเอียดไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เสนอขอรับการสนับสนุน พร้อมทำหนังสือ แจ้งรายชื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ส่งให้กองทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
© Thailand Golf Association